Nieuwsbrief 1 - schooljaar 2020-2021

Aangemaakt door Luk De Mey op 9 september, 2020 - 21:30

NIEUWSBRIEF nr 1 schooljaar 2020-2021

augustus 2020

 

Beste ouders,

 

Ik las ergens: “Een middelmatige leraar vertelt, een goede leraar legt uit, een betere leraar demonstreert en een beste leraar inspireert!”. Wanneer we dergelijke teksten lezen, weten wij dat we ons stilaan klaarstomen voor een nieuw, enthousiast schooljaar!

In datzelfde tijdschrift las ik dat “de school een lange onderbreking is van een vakantie”. We hopen dat ieder van jullie een deugddoende vakantie heeft gehad. Dus mogen wij de vakantie ‘even’ doorbreken.

 

Het vervelende coronavirusje blijft ons echter achtervolgen. Hoe beter wij op de hoogte zijn van afspraken, richtlijnen en veranderingen, hoe vlotter het schooljaar kan verlopen.

 

Met deze eerste nieuwsbrief willen wij jullie alvast de eerste nodige informatie meegeven.

 

u Vier pandemiescenario’s

 

De Vlaamse Onderwijspartners hebben in overleg met de GEES-werkgroep en de minister van Onderwijs een overeenstemming bereikt i.v.m. de opstart van de scholen, in ons geval de basisscholen. De vier pandemiescenario’s zijn:

 

Nul risico

Groen

Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.

Laag risico

Geel

Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan, met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.

Matig risico

Oranje

Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een
context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht.

Hoog risico

Rood

Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.

 

v Fase GEEL

 

Onze school start in fase geel. We geven hieronder mee wat dit inhoudt.

 

·       De school start op in normale modus. Dit wil zeggen dat

o   alle kleuters en lagereschoolkinderen naar school mogen komen.

o   alle klassen op de traditionele wijze zullen georganiseerd worden.

o   de school elke weekdag open is.

·       De ochtend-, middag- en avondopvang worden georganiseerd zoals voorheen.

·       De middagmalen (warm – boterhammen – soep) in de refter kunnen georganiseerd worden zoals voorheen.

·       De recreatiemomenten (speeltijden – middagrecreatie) gaan door zoals vroeger.

 

Verdere afspraken hieromtrent geven wij graag mee in de tweede nieuwsbrief. Bij deze nieuwsbrief krijgt u ook de risicoanalyse doorgestuurd. Dit gebeurt in de loop van volgende week.

 

w OPENKLASDAG op vrijdag 28 augustus van 17.00 – 19.00 uur

 

Deze openklasdag kan en mag doorgaan, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. We moeten echter de toestroom van externen zoveel als mogelijk beperken.

 

Algemene afspraken

·       Alle hieronder gemaakte afspraken worden correct nageleefd. Het is misschien streng, maar ik moet de voorschriften nu eenmaal strikt opvolgen.

·       Maximum 2 personen (liefst mama en/of papa) met hun kind(eren) naar de openklasdag komen.

·       Mondmaskers zijn verplicht voor volwassenen.

·       Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van de gebouwen. Deze ontsmettingsproducten zullen aan elke ingang klaarstaan.

·       De social distancing (1,50 m) moet tussen de ouders gerespecteerd worden. Een praatje slaan met een andere ouder kan enkel buiten het schoolterrein.

·       Enkel de klas(sen) van uw kind(eren) mogen bezocht worden. Een bezoek aan andere klassen is niet toegelaten.

 

Kleuterafdeling

·       De ouders van de kleuterafdeling kunnen de kleuterklassen bezoeken van 17.00 tot 18.00 uur.

·       We werken met gesplitste ingangen:

o   de klassen van juf Erika (1/2 ka), juf Sophie (peuters), juf Charlotte (1/2 kc) zijn enkel bereikbaar via de zij-ingang naast onze feestzaal (zie plannetje in bijlage).

o   de klassen van juf Nele (1/2 kb), juf Riet (2/3 kb) en juf Annemie (2/3 ka) zijn enkel bereikbaar via de ingang naast de feestzaal (de ingang die naar de hoofdingang van de feestzaal leidt)

 

·       Er worden maximum 10 volwassenen per keer toegelaten in de klassen (cf. in evenredigheid met de grootte van de ruimte). Gelieve uw beurt af te wachten als er reeds 10 ouders in de klas zijn. We vragen de ouders om maximaal 10’ door te brengen in een klas.

·       De social distancing wordt ook gehanteerd tijdens het praatje met de juf(f)en.

·       De ouders worden begeleid door personeel van de school.

·       De ouders betreden en verlaten de school via dezelfde plaats (pijlen volgen – uiterst links bij het toekomen en uiterst rechts bij het verlaten).

 

Lagere afdeling

·       De ouders van de lagere afdeling kunnen de klassen bezoeken tussen 18.00 en 19.00 uur.

·       We werken met gesplitste ingangen: zie bijhorend plannetje.

o   Het 1ste leerjaar is bereikbaar via de hoofdingang (deur naast bureel van de directeur).

o   Het 2de leerjaar is bereikbaar via de zij-ingang aan het containerlokaal (werkplaats Teun).

o   Het 3de en 4de leerjaar via de zij-ingang aan het Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius (rustoord).

o   Het 5de en 6de leerjaar via de traditionele ingang.

·       Er worden maximum 10 volwassenen per keer toegelaten in de klassen (cf. in evenredigheid met de grootte van de ruimte). Gelieve eventueel uw beurt af te wachten. We vragen de ouders om maximaal 10’ door te brengen in een klas.

·       De ouders worden begeleid door personeel van de school.

·       De ouders betreden en verlaten de school via dezelfde plaats (pijlen volgen – uiterst links bij het toekomen en uiterst rechts bij het verlaten). Onze brede ingangen maken dit mogelijk.

 

Beste ouders, wil begrijpen dat dit de enige manier is om onze kleuters en lagereschoolkinderen hun nieuwe klasje te laten bewonderen en kennis te maken met de ‘nieuwe’ juf/meester. De coronamaatregelen moeten gevolgd worden.

 

y De eerste schooldag !

 

De eerste schooldag zal niet kunnen doorgaan zoals gewoonlijk. De voorschriften dienen nagevolgd te worden. We zetten op een rijtje hoe het coronaveilig wel kan.

 

Kleuterafdeling

De peuters mogen gebracht worden in het klasje bij juf Sophie (ingang aan grasveld).

De kleuters van juf Charlotte mogen ook gebracht worden via het klasje van juf Charlotte tot in de kleuterhal (ingang aan grasveld).

De kleuters van juf Erika worden gebracht in de feestzaal (ingang aan grasveld).

De kleuters van juf Nele worden gebracht in de gang van de klas (ingang via speelplaats).

De kleuters van juf Annemie en juf Riet mogen naar de klas gebracht worden (ingang via speelplaats).

 

Lagere afdeling

De kinderen van het 1ste leerjaar mogen aan de klassen van het 1ste leerjaar gebracht worden door de ouders.

Alle andere lagereschoolkinderen worden afgezet aan de schoolpoort en worden begeleid door leerkrachten naar de klassen.

 

Let op: mondmaskers aan – social distancing respecteren.

 

x Nog dit…

 

·       De gezamenlijke infoavonden kunnen we – mits de nodige maatregelen – laten doorgaan. Ze worden gespreid over verschillende dagen. Hierover meer in ‘Nieuwsbrief 2’. We willen wel de data al doorgeven:

o   Maandag 7 september:

§  Peuterklas van juf Sophie: in de gymzaal

§  1ste kleuters van juf Charlotte: in de feestzaal

o   Dinsdag 8 september:

§  1 / 2 kleuters van juf Erika: in de gymzaal

§  1 / 2 kleuters van juf Nele: in de feestzaal

o   Donderdag 10 september:

§  2 / 3 kleuters van juf Annemie en juf Riet: in de feestzaal

o   Maandag 14 september:

§  1 ste leerjaar in de gymzaal

§  2de leerjaar in de feestzaal

o   Dinsdag 15 september:

§  3de leerjaar: in de gymzaal

§  4de leerjaar: in de feestzaal

o   Donderdag 17 september:

§  5de leerjaar in de gymzaal

§  6de leerjaar in de feestzaal

·       Ons leerkrachtenteam blijft onveranderd. We verwelkomen opnieuw juf Sophie na haar bevallingsverlof en juf Sanne, onze juf uit het lerarenplatform.

·       Een nieuwe risicoanalyse voor de start van het nieuwe schooljaar is klaar en wordt met de 2de nieuwsbrief meegestuurd.

·       In ‘Nieuwsbrief 3’ geven wij uitleg betreft pedagogische afspraken tijdens de eerste maanden van het schooljaar (waarvoor extra zorguren gebruikt worden – hoe wij de beginsituatie van de kinderen in elke klas vaststellen na de coronaperiode van vóór de vakantie - …).

 

 

 

 

Geboren!

Onze grootouderfamilie op onze school breidt uit! Graag delen wij de geboorte mee van ROXAN, kleinkindje van juf Anne (5a) en van CEZANNE, kleinkindje van juf Lut (zorgcoördinator). PROFICIAT aan de ouders én de grootouders!

 

Overlijden

Onze school werd getroffen door het overlijden van de mama van Mr Patrick, mevrouw Irène Achten. Ze werd 91 jaar. Onze school biedt hierbij haar innige deelneming aan bij dit overlijden.

Je bent niet meer daar waar je was. Maar nu overal waar wij zijn”.

 

 

Beste ouders,

We proberen deze moeilijke periode zo fijn mogelijk in te vullen! We maken er opnieuw een spetterend schooljaar van! Daar staat ons topteam klaar voor. En het coronavirusje… proberen we te verbannen!

Dank beste ouders voor jullie vertrouwen! Fijn om één mooie schoolfamilie te zijn!

 

Luk De Mey

directeur

 

 

Share this