Nieuwsbrief 10

Aangemaakt door Luk De Mey op 7 april, 2020 - 10:17

VLEKS NIEUWSBRIEF 10 i.v.m. coronacrisis

 

Beste ouders,

 

Jullie hebben wellicht de nieuwsberichten gehoord dat de coronamaatregelen van kracht zijn tot en met 19 april 2020. Een mogelijke verlenging tot en met 3 mei is mogelijk (lees: is realistisch).

 

Het beleidsdomein ‘Onderwijs en Vorming’ wil samen met het volledige onderwijsveld zich voorbereiden om belangrijke beslissingen te nemen:

-        of de scholen opengaan na de paasvakantie.

-        of de scholen opnieuw starten in de loop van mei.

-        of de scholen niet of nauwelijks meer starten vóór de zomervakantie.

 

Er is binnen het onderwijsveld wel al een duidelijke consensus over:

 

1.      wat tijdens de paasvakantie?

2.     onderwijs mét de huidige coronamaatregelen na de paasvakantie?

3.     onderwijs na stopzetting van de bestaande coronamaatregelen?

 

1.      Tijdens de paasvakantie

 

De 3 weken vóór de paasvakantie hielden in:

-        opvang voorzien.

-        enkel geziene leerstof geven.

-        wie het nodig achtte, nieuwe leerstof geven (zoals bij ons het geval was).

è Het doel was hier om de leerlingen in het ritme te houden en om het contact met de school niet te verliezen.

 

Tijdens de paasvakantie wordt geen leerstof aangeboden:

-        periode van rust in deze voor kinderen en volwassenen zeer ongewone tijden

-        voorbereiden van de leerkrachten op wat daarna komt (strategie bepalen)

o   hier zijn wij afhankelijk van de beslissingen van de minister van Onderwijs

-        aanbieden van opvang tijdens de vakantie door de leerkrachten aan kinderen wiens ouders in de cruciale sector zitten.

 

Tijdens de paasvakantie moeten wij ons ook voorbereiden op preteaching. Dit wil zeggen dat we na 19 april nieuwe leerstof gaan aanbrengen (gebeurde bij ons al). Hiervoor zoeken wij uit wat haalbaar is voor onze kinderen, ouders en leerkrachten. We bekijken of wij nieuwe ‘kanalen’ dienen aan te wenden op deze nieuwe leerstof te geven.

 

2.     Na de paasvakantie

 

Nieuwe leerstof aanbieden aan onze leerlingen, dus preteaching. Dit laat toe dat:

-        de leerlingen de uitleg twee keer krijgen, wat een positief effect heeft op de leerwinst (want als de kinderen terug op school zijn, wordt deze nieuwe leerstof opnieuw doorlopen, weze het in een versneld tempo).

-        rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de leerlingen, een vorm van differentiatie.

-        kinderen met een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, …) extra instructie- en leertijd krijgen.

-        leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.

 

Hiervoor gaan wij een essentiële planning maken. Deze planning zal de lessen met nieuwe leerstof voorzien die nog moeten gegeven worden én die essentieel zijn om naar een volgend leerjaar over te stappen. Verdere richtlijnen worden in een volgende ‘Nieuwsbrief’ meegedeeld.

 

OPVANG TIJDENS DE PAASVAKANTIE ?

Onze school blijft tijdens de paasvakantie gewoon open zoals dit nu het geval is. De IBO in Grembergen gaat dicht en wij vinden het niet wenselijk om de kinderen die in de opvang blijven, te verplaatsen naar een andere IBO buiten Grembergen. De wetgevende overheid stelt trouwens heel duidelijk dat de ‘contactbubbels’[1] dezelfde moeten blijven tijdens de paasvakantie.

U krijgt hiervoor nog een apart gimmebericht waarbij ik opvraag wie en wanneer naar de opvang komt.

 

Toch wil ik uitdrukkelijk herhalen: wie mogen wij in de opvang toelaten en/of niet toelaten?

 

u Zieke kinderen mogen wij niet toelaten. Ook voor kinderen met een hoest, lopende neus, ontstoken ogen, … zoeken de ouders een opvangmogelijkheid. Indien een kind ziek wordt op school, contacteren we onmiddellijk de ouders. We brengen het kind in een apart lokaal tot de ouders het kind komen ophalen.

 

v De ouders worden gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kinderen thuis op. Als dit toch niet mogelijk is, kan er contact opgenomen worden met de directeur. Bij gerede twijfel kan de directeur een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

 

w Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie opvang voorzien wordt:

 

a.     Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen:

 

·       In de zorg: artsen, verplegers en verpleegsters, kinderopvang, …

·       In de veiligheid: politiemensen, ambulanciers, brandweerlieden, …

·       In de voedingsnijverheid (diegene die ons van voedsel voorzien)

·       In de distributie (transportfirma’s, winkeliers, mensen die in een of ander  warenhuis werken, …)

 

b.     Opvang voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Hiervoor dienen wij in overleg ter gaan met het CLB.

c.     Kinderen in het buitengewoon onderwijs, internaten… Maar dit is niet voor onze school.

 

x Kinderen uit gezinnen bij wie één of meerdere gezinsleden reeds besmet geweest zijn door het coronavirus, kunnen enkel toegelaten worden met een doktersattest dat vermeldt dat de besmettingsperiode voorbij en/of nihil is.

 

 

Beste ouders, ik moet hier bijzonder streng zijn! Dus de maatregelen hierboven dienen gevolgd te worden. Wil dit begrijpen!

 

En nog dit…

 

·       De Eerste Communie en het Heilig Vormsel zijn uitgesteld. We gaan met de pastoor, de andere scholen (voor de E. Communie) en de vormselcatechisten (H. Vormsel) bespreken wanneer deze vieringen zouden kunnen plaatsvinden.

·       De geplande uitstappen (toneel – theater – leeruitstappen - …) gaan dit schooljaar niet meer door. Indien de school herstart, zal de onderwijstijd ten volle benut worden om les te geven.

·       Het schoolfeest eind juni gaat eveneens niet door. Ook al zou de school open zijn en er les gegeven worden, vind ik het niet verstandig om een massa mensen bij elkaar te brengen. Ik denk dat het trouwens nog niet zal toegelaten worden door de nationale veiligheidscel.

·       Het afscheidsfeest van het 6de leerjaar – de kroon op het werk bij het afsluiten van de basisschool – wordt voorlopig nog on hold gezet. We beraden ons hierover.

 

U begrijpt, beste ouders, dat wij onprettige beslissingen moeten nemen. Maar momenteel primeert slecht één ding: de volksgezondheid ! We moeten er alles aan doen om verdere besmetting tegen te gaan.

 

Onze leerkrachten hebben zich vrijwillig aangeboden om de opvang tijdens de komende paasvakantie te behouden zoals het nu gepland is. Dit voor uw en onze kinderen! Ik wil ze daar héél bijzonder voor bedanken! Een topteam!

 

Want … wij zijn er ALTIJD… ALTIJD voor onze kinderen en ouders! Eén schoolfamilie!

https://www.youtube.com/watch?v=ijVAOYzP27w

 

 

Met genegen groeten,

 

Luk De Mey, directeur

[1] Met contactbubbels wordt bedoeld: ‘een traditionele groep van kinderen en mensen die samenblijven in één geheel en waar geen externe personen (lees ‘niet eigen aan de school’) worden toegevoegd’ (dit om besmetting tegen te gaan).

 

Share this