NIEUWSBRIEF 12

Aangemaakt door Luk De Mey op 24 april, 2020 - 13:55

VLEKS NIEUWSBRIEF 12

Donderdag 16 april 2020

 

Vooraf

Lees zeker de oproep, vraag in deze nieuwsbrief!

 

Beste ouders,

Waarschijnlijk hebben jullie de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad gisteren gehoord. De Nationale Veiligheidsraad heeft, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien. Concreet:

  • moeten scholen tot en met donderdag 30 april open blijven voor de opvang. Vrijdag 1 mei is immers een wettelijke feestdag (school sowieso dicht).
  • krijgen leerlingen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden volgens het principe van preteaching.

Wanneer de lessen opnieuw op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, samen met onderwijsminister Ben Weyts,  bereiden die volgende fase zeer grondig voor. Weet dat de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van de leerlingen en het personeel daarbij ten allen tijde voorop staan.
Je krijgt over de heropstart van de lessen op school op zeer korte termijn de nodige richtlijnen, zodat ook jullie zich kunnen voorbereiden.

 

Toch wil ik uitdrukkelijk herhalen: wie mogen wij in de opvang toelaten en/of niet toelaten?

 

u Zieke kinderen mogen wij niet toelaten. Ook voor kinderen met een hoest, lopende neus, ontstoken ogen, … zoeken de ouders een opvangmogelijkheid. Indien een kind ziek wordt op school, contacteren we onmiddellijk de ouders. We brengen het kind in een apart lokaal tot de ouders het kind komen ophalen.

 

v De ouders worden gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kinderen thuis op. Als dit toch niet mogelijk is, kan er contact opgenomen worden met de directeur. Bij gerede twijfel kan de directeur een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

 

w Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie opvang voorzien wordt:

 

a.     Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen:

 

·       In de zorg: artsen, verplegers en verpleegsters, kinderopvang, …

·       In de veiligheid: politiemensen, ambulanciers, brandweerlieden, …

·       In de voedingsnijverheid (diegene die ons van voedsel voorzien)

·       In de distributie (transportfirma’s, winkeliers, mensen die in een of ander  warenhuis werken, …)

 

b.     Opvang voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Hiervoor dienen wij in overleg ter gaan met het CLB.

c.     Kinderen in het buitengewoon onderwijs, internaten… Maar dit is niet voor onze school.

 

x Kinderen uit gezinnen bij wie één of meerdere gezinsleden reeds besmet geweest zijn door het coronavirus, kunnen enkel toegelaten worden met een doktersattest dat vermeldt dat de besmettingsperiode voorbij en/of nihil is.

 

 

Beste ouders, ik moet hier bijzonder streng zijn! Dus de maatregelen hierboven dienen gevolgd te worden. Wil dit begrijpen!

 

Ik stuur nog een apart gimmebericht i.v.m. het doorgeven van de aanwezigheden van kinderen op school vanaf 20 april voor de opvang.

 

En na 3 mei…

 

Wat ik lees in de krant deze morgen en wat ik hoor en tracht te verstaan van onderwijsminister Ben Weyts is, dat in mei de school zou kunnen opengaan. De kleuterafdeling waarschijnlijk nog niet, maar de lagere afdeling wel.

Dit is nog voorbarig maar de kans bestaat. Het zou goed zijn voor iedereen…om terug stilaan het ‘gewone’ leven te kunnen leiden.

 

Maar hieraan zullen – terecht – heel wat voorwaarden verbonden zijn. Eén ervan is het dragen van mondmaskers voor onze kinderen en ons personeel.  Maar in dezelfde krant zegt expert viroloog Steven Van Gucht dat er geen of veel te weinig mondmaskers voorhanden zijn. En dan moeten wij nog opletten voor frauduleuze mondmaskers, stelt hij.

Daarom wil ik nu reeds een oproep doen: we zoeken ouders, grootouders en sympathisanten die mondmaskers willen maken voor onze kinderen! Hiervoor:

 

·       bezorgt de school het materiaal (linnen stof die geschikt is, elastieken,  filters…)

·       bezorgt de school een patroon en een schema om deze mondmaskers te maken (zie bijlage 2 – komt van de goedgekeurde website door de Nationale Veiligheidsraad: www.maakjemondmasker.be

·       alle kosten (toebehoren: draad, naalden, …) mogen doorgerekend worden aan de school

 

Beloning? Een leuk, blijvend geschenkje en een kus van de directeur (eens de coronavirussen verdwenen zijn) J.

 

è Wil je hieraan meewerken? Willen de grootouders hieraan meewerken?

è Ken je sympathisanten die hieraan willen meewerken? Misschien verengingen die hieraan willen meewerken?

 

Geef dit door aan de directeur: lukdemey@telenet.be of 0486/70.79.04.

 

Mag ik vragen dit te bespreken met grootouders en/of mensen die je kent die behendig zijn met een naaimachine? Op deze manier kunnen wij een belangrijke veiligheidsschakel inbrengen eens de school opnieuw opstart. Méér dan een dankjewel!

 

Nog dit meegeven:

 

·       Op 4 en op 20 mei hebben wij twee lokale verlofdagen. We wachten af wat onze koepel aangeeft wat het voorstel is om deze verlofdagen in te trekken of te laten doorgaan. Ik hoop zo vlug mogelijk duidelijkheid te geven. Alles is ook afhankelijk van wanneer de school mag opstarten. Ik opteer echter om de verlofdagen in te trekken en wel degelijk les te geven. Later hier meer over.

·       Wat betreft de Eerste Communie: er komen berichten binnen die stellen dat een collega-school uit Grembergen zou communiceren dat de Eerste Communie doorgeschoven wordt naar 2021. Na contact met onze pastoor en onze koster is er hierover nog geen beslissing genomen.

·       Onderwijs vanaf maandag 20 april: zie nieuwsbrief 11.

·       Let op: HEILIG VORMSEL gaat door op zondag 27 september 2020 (en niet op 28 september zoals eerder meegedeeld).

 

Beste ouders, de besmettingscurve gaat in de goede richting. Laat ons hopen dit zo te houden!

Dank voor jullie begrip, dank voor jullie hulp bij de kinderen, dank om jullie steun!

Hou jullie gezond! Volg de maatregelen goed op!

En… help je mee voor de mondmaskertjes? Van harte dank!

 

Genegen groeten,

Luk De Mey, directeur

Share this