Nieuwsbrief 15

Aangemaakt door Luk De Mey op 3 mei, 2020 - 11:41

NIEUWSBRIEF 15

zaterdag 2 mei 2020

 

Beste ouders,

 

Zoals beloofd, geven wij op regelmatige basis zoveel mogelijk info door aan onze ouders. In deze tijden is degelijk communiceren meer dan gewenst! Meer nog, onze ouders hebben het recht te weten wat de wetgevers ons opleggen en ons laten uitvoeren.

 

Ik geef op een rijtje een aantal belangrijke werkpunten mee waaraan we op dit moment werken en waarmee we ook vaak aan het worstelen zijn… En het is niet simpel maar moeilijk gaat ook.

 

u Risicoanalyse – hygiëne-en veiligheidsplan

 

Ik had jullie reeds meegedeeld dat ons ‘Hygiëne- en Veiligheidsplan’ klaar was. Ondertussen hebben wij dit voor de derde maal aangepast. Dit is echter normaal. Dergelijk plan moet afgetoetst worden aan de kenmerkende gegevens die bepalen hoe wij dit moeten realiseren. En deze gegevens kunnen veranderen.

 

Dergelijk plan bevat:

·       Alle hygiënemaatregelen voor kinderen, personeel, team.

·       Alle ontsmettingsregels (meermaals daags ontsmetten van de gebruikte ruimten, klassen, toiletten, trapleuningen, banken, tafels, stoelen, spat/gezichtschermen…). Een hele karwei voor onze onderhoudsmensen! Daarbij het voorzien van ontsmettingsalcohol in alle klassen, leraarskamer, secretariaat, bureau, inkomhal …

·       Een verluchtingsschema voor de lokalen.

·       Bestickeringsplan om de social distancing te vrijwaren.

·       Een lesactieplan (wie en wanneer krijgt les).

·       Een regeling  voor de recreatiemomenten (lees speeltijden).

·       Richtlijnen i.v.m. het brengen en ophalen van kinderen.

·       Duidelijke afspraken rond zieke kinderen en zieke personeelsleden uitschrijven.

·       Praktische taakverdeling van al deze opdrachten.

·       …

 

v Algemene uitgangspunten

 

1.    De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde bij de heropstart van de scholen. We houden ook rekening met zieke personeelsleden en leerlingen die niet op school aanwezig kunnen zijn. We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.

2.     We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting absoluut maximaal proberen in te dijken.

3.     Social distancing blijft gehandhaafd.

4.   Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. We hernemen de richtlijnen uit de periode vóór de schorsing van de lessen. Vermoedelijk zieke leerlingen en personeelsleden kunnen door de directie naar huis gestuurd worden.

5.  Mondmaskers en gezichtsschermen maken deel uit van de exitstrategie. Mondmaskers voor leerlingen (vrijblijvend, niet verplichtend) en gezichtsschermen en mondmaskers voor personeel worden voorzien.

6.     Leerlingen die tot de risicogroep behoren, kunnen blijven genieten van afstandsonderwijs. De behandelende arts bepaalt of de leerlingen op school aanwezig kunnen zijn.

7.   Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, kunnen op school aanwezig zijn, op voorwaarde dat social distancing gehandhaafd kan blijven. Indien dit onmogelijk blijkt, kan de arbeidsarts aangepast werk voorstellen. Indien dat niet kan, kunnen personeelsleden genieten van een overmachtsregeling.

8.  Deze beschreven maatregelen en richtlijnen kunnen worden aangepast naargelang de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en de gezondheidsexperts.

 

w Klassen die opengaan

 

Wij toetsen momenteel af – afhankelijk van het aantal kinderen in de dagopvang – welke klassen les krijgen vanaf 15 mei. We bekijken hoeveel lesdagen we kunnen organiseren.

 

We moeten ervoor zorgen dat:

-     er maximum 10 leerlingen per klas zitten (4 m2 per kind en 8 m2  per leerkracht = 48 m2 ). Onze klasgroepen gaan uit 10 leerlingen bestaan. Meer leerlingen mag (tot 14) maar de oppervlakte per kind moet behouden blijven.

-        er maximum 10 kinderen per opvangbubbel zitten (afmetingen idem).

-        wij alternerende speeltijden voorzien (per klas een speeltijd).

-        ook kleuterleerkrachten worden klaargestoomd om bij te springen in het lager (de effectieve nieuwe leerstof wordt wel door de klastitularis gegeven!).

-        er bewegingsmomenten zijn tussendoor.

-        kinderen om beurt naar ontsmette toiletten kunnen gaan.

-        de klassen en andere ruimten elke dag gepoetst worden.

-        de klassen en andere ruimten dagelijks tweemaal dienen ontsmet te worden.

-        …

 

De minister en onderwijsexperts hebben gesteld dat de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar les kunnen krijgen. Hoeveel lesdagen deze leerlingen naar de school zullen komen, is afhankelijk van de mogelijkheden op de school. Dit moet iedere school voor zichzelf bekijken.

 

De concrete lesdagplanning kunnen we pas doorgeven nadat onze minister overleg heeft gehad (en dat gaat door komende maandag) over de opvang. Deze regelgeving rond de opvang zal een belangrijke, cruciale invloed hebben op de lesdagen.

 

 

Voorlopig ligt de volgende planning op tafel:

 

-        1ste leerjaar: 2 lesdagen

-        2de leerjaar: 2 lesdagen

-        6de leerjaar: 2 lesdagen

 

Concrete uitwerking: afhankelijk van de beslissingen van de minister i.v.m. de opvang én van het aantal kinderen in de gewone dagopvang (kleuter en lager). Welke de lesdagen zullen zijn, is nog niet vastgelegd! Dit wordt ten laatste tegen 7 mei gecommuniceerd.

 

x Verdeling personeel

 

Onze collega’s uit de lagere afdeling blijven en/worden

o   ingezet om lesdagen te voorzien (1ste , 2de en 6de leerjaren).

o   preteachingslessen voorzien voor 3de, 4de en 5de leerjaar.

o   ook aansluitende preteachingslessen voorzien voor 1ste, 2de en 6de leerjaar. Deze bijkomende lessen worden besproken met de kinderen tijdens de lesdagen .

o   preteachingslessen voorzien voor zieke kinderen en/of kinderen die niet op school aanwezig zijn.

o   ingeschakeld om mee te helpen aan de organisatie van de school (materiaal en ruimten ontsmetten, …).

 

Onze collega’s van de kleuterafdeling blijven en/of worden

o   preteachingsmateriaal voorzien op de kleuterwebsite.

o   ingeschakeld in de lagere afdeling om het lesgeven te begeleiden (let wel: de klastitularissen geven de nieuwe leerstof!). De kleuterjuffen kunnen begeleiden bij het individuele werk van de leerlingen.

o   ingeschakeld om mee te helpen aan de organisatie van de school (materiaal en ruimten ontsmetten, …).

 

y Welke kinderen in de ochtend-, dag- en avondopvang?

 

Kinderen wiens ouders een cruciaal of essentieel beroep hebben, worden toegelaten in de opvang. Dit wil zeggen dat deze mensen effectief uithuizig aan het werk zijn en dus niet van thuis uit werken!

 

Het gaat dus over onze ouders die werken bij:

 

·       de wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten

·       de medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg

·       de instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen

·       de media, journalisten en communicatiediensten

·       de diensten voor de afvalophaling en -verwerking

·       de politiediensten

·       de diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening

·       defensie

·       de Civiele Bescherming

·       de crèches en scholen, met het oog op het organiseren van opvang

·       de universiteiten en hogescholen

·       de handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij

·       de apotheken en farmaceutische industrie

·       de postdiensten

·       de waterhuishouding.

 

è Vanaf het moment dat één van de ouders thuiswerk verricht of gewoon thuis is, mag geen opvang toegestaan worden.

è Uitzonderingen: kinderen die een bijzondere, noodzakelijke opvolging van de school nodig hebben (in samenspraak met CLB en school).

è We vertrouwen op onze ouders. De directeur kan kinderen weigeren wanneer blijkt dat één of beide ouder(s) thuis (is) zijn.

 

Beste ouders, u ziet… een hele klus.

 

Maar één ding is zeker: wij willen de veiligheid – die we hoog in ons vaandel dragen – 200% optimaliseren voor jullie en onze kinderen, voor jullie belangrijkste bezittingen! We willen dit tevens doen voor al onze medewerkers op onze school!

 

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de directeur: 0486/70.79.04 of lukdemey@telenet.be .

 

Hou jullie gezond! Geniet van het weekend!

 

Genegen groeten,

Luk De Mey

directeur

Share this