Nieuwsbrief 16

Aangemaakt door Luk De Mey op 11 mei, 2020 - 06:33

NIEUWSBRIEF 16 n.a.v. de coronamaatregelen

Zondag 10 mei 2020

 

Beste ouders,

 

Inderdaad, de 16de nieuwsbrief. En er zullen er nog komen. Deze situatie had ons nooit iemand kunnen voorspellen aan het begin van het schooljaar. Maar goed, we stellen samen met het team ALLES in het werk om dit in goede banen te leiden. Albert Einsten schreef: “in de kern van de moeilijkheden, schuilen de mogelijkheden”.

 

Welke klassen krijgen les vanaf 15 mei 2020?

 

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief reeds meegaf, starten de lessen voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar. Iedere school diende een risicoanalyse op te stellen. Vandaar mijn meerdere gimmeberichten rond opvang. Het is een puzzel geworden van bijna … 1000 stukjes.

Aan de hand van deze risicoanalyse moeten wij bepalen welke LESDAGEN worden georganiseerd. Ook de OPVANG van andere kinderen uit de kleuterafdeling en het 3de, 4de en 5de leerjaar moet hieraan gekoppeld worden.

 

Dit betekent:

-        Aftoetsen welke lokalen (en hoeveel) kunnen gebruikt worden want elke contactbubbel mag maar uit 10 kinderen bestaan (ook bij de opvang!).

-        Aftoetsen of voor elke contactbubbel van 10 kinderen een leerkracht voorhanden is.

-        Inschakelen van alle kleuterjuffen en in uiterste nood de leerkrachten van de niet-leskrijgende klassen, 3de, 4de en 5de leerjaar. Weten dat deze leerkrachten van het 3de, 4de en 5de leerjaar ook preteaching moeten voorzien voor hun kinderen!

 

Elke school moet a.d.h.v. haar risiconalyse bepalen welke dagen les gegeven wordt, dit in combinatie met het aantal kinderen voor de dagopvang. Hierdoor ontstaan binnen de scholen andere invullingen. Iedere school moet zijn lokalen, de grootte van de lokalen, de vrijwaring van de contactbubbels, het gebruik van de toiletten, het kuis- en ontsmettingsprogramma, … in acht nemen. En hier staat veiligheid voorop.

 

1ste leerjaar

·       Groep 1 (= de helft van de klas) krijgt les op maandag en donderdag.

·       Groep 2 (= de andere helft van de klas) krijgt les op dinsdag en vrijdag.

·       De leerkrachten zijn natuurlijk juf Martine en juf An.

·       Elke groep heeft max. 20 kinderen die nog eens onderverdeeld worden in 10 kinderen: groep A van juf Martine heeft 10 kinderen en groep B van juf An heeft 10 kinderen.

·       Dus elke contactbubbel bestaat uit 10 vaste kinderen.

·       De klasjuffen geven afwisselend les aan de twee groepen. Ze respecteren de 8m2 die ze in elk lokaal ter beschikking krijgen.

·       De ouders zijn op de hoogte gebracht van de indeling van de groepen.

2de leerjaar

·       Idem als het 1ste leerjaar

·       De klasjuffen zijn natuurlijk juf Daisy en juf Greet.

·       Er is één contactbubbel van 10 kinderen en één contactbubbel van 12 kinderen. De grootte van het ene lokaal, laat 12 kinderen toe (wettelijk mag men tot 14 kinderen gaan).

·       De ouders zijn op de hoogte gebracht van de indeling van de groepen.

 

6de leerjaar

·       Krijgen les op maandag en donderdag.

·       De twee klassen van het 6de leerjaar worden verdeeld in 4 groepen. Deze groepen hebben elk 10 kinderen.

·       Elke contactbubbel is een vaste bubbel (geen wisseling kinderen).

·       De 4 groepen krijgen les van 4 leerkrachten. Dit is wettelijk toegestaan als de 8m2 van de leerkracht wordt gerespecteerd.

·       De 4 leerkrachten zijn:

o   Juf An (klastitularis 6de b)

o   Mr Patrick (klastitularis 6a)

o   Juf Lut (zorgcoördinator)

o   Juf Elien (kleuterjuf, volgde een banaba (= bachelar na bachelar voor lager en bijzonder onderwijs én is tweetalig Nederlands-Frans).

·       Wie geeft wat?

o   Mr Patrick geeft wiskunde in de 4 groepen

o   Juf An geeft Nederlands (taal) in de 4 groepen

o   Juf Lut ondersteunt en begeleidt de inoefening van de nieuwe leerstof

o   Juf Elien geeft Frans in de 4 groepen en onderseunt ook de inoefening van nieuwe leerstof

o   Andere vakken: wereldoriëntatie en godsdienst spreken de leerkrachten onderling af.

·       Tijdens deze dagen wordt ook de verdere inoefening en het thuiswerk voor dinsdag, woensdag en vrijdag voorzien.

 

3de, 4de en 5de leerjaar

 

Deze leerlingen krijgen nog steeds preteaching. Onze leerkrachten zetten zich hier meer dan 100% voor in. De opdrachgten blihven zoals ze voorheen werden verwerkt.

 

De kleuters

 

Via de kleuterwebsite worden opdrachten e.d. aangereikt. Voor de 3de kleuters worden begrippen voorzien die de overstap naar het 1ste leerjaar helpen realiseren.

 

 

 

 

 

Opvang

 

Welke kinderen in de ochtend-, dag- en avondopvang?

 

Kinderen wiens ouders een cruciaal of essentieel beroep hebben, worden toegelaten in de opvang. Dit wil zeggen dat deze mensen effectief uithuizig aan het werk zijn. Thuiswerkende ouders die uitzonderlijk opvang zouden nodig hebben, nemen conact op met de directeur.

 

Het gaat dus over onze ouders die werken bij:

 

·       de wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten

·       de medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg

·       de instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen

·       de media, journalisten en communicatiediensten

·       de diensten voor de afvalophaling en -verwerking

·       de politiediensten

·       de diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening

·       defensie

·       de Civiele Bescherming

·       de crèches en scholen, met het oog op het organiseren van opvang

·       de universiteiten en hogescholen

·       de handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij

·       de apotheken en farmaceutische industrie

·       de postdiensten

·       de waterhuishouding.

 

è Uitzonderingen: kinderen die een bijzondere, noodzakelijke opvolging van de school nodig hebben (in samenspraak met CLB en school).

è We vertrouwen op onze ouders. De directeur kan kinderen weigeren wanneer blijkt dat één of beide ouder(s) thuis (is) zijn.

 

Hoe wordt deze opvang georganiseerd?

-        10 kinderen per opvanglokaal én per leerkracht

-        in de kleuterklassen en de lokalen van 3de en 4de leerjaar

-        altererende speeltijden (met social distancing als aandachtspunt)

-        boterhammen in de klas

-        zie risicoanalyse

 

 Luk De Mey

directeur

Share this