Nieuwsbrief 17

Aangemaakt door Luk De Mey op 25 mei, 2020 - 16:21

NIEUWSBRIEF 17 i.v.m. de coronamaatregelen

Woensdag 13 mei 2020

 

Beste ouders,

 

We kregen gisteren nieuwe richtlijnen. Deze richtlijnen zijn specifiek voor de opvang van kleuters. De nieuwe richtlijnen zijn:

 

Vanaf 15 mei gelden zowel voor de kleuteropvang op school als in de buitenschoolse opvang de volgende richtlijnen:

 

 

 

 

Contactbubbels mogen tot 20 kleuters omvatten.

 

 

 

1,5 meter afstand houden is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

 

 

 

Een mondmasker is niet verplicht voor opvangpersoneel (kleuterleidsters en kinder-verzorgsters)  bij contact met de kleuters, wél met volwassenen (bv. ouders). Dus ook ouders moeten een mondmasker dragen wanneer zij hun kleuter komen brengen en ophalen.

 

En op onze VLEK-school?

 

u Wij houden ons aan het maximum van 10 à 12 kleuters per bubbel.  20 kleuters in één grote bubbel vind ik niet opportuun. De kans om besmet te worden stijgt naarmate de bubbel vergroot. Kinderen zouden minder last hebben van de covid-besmetting. Maar onze kinderen gaan daarna naar huis bij hun ouders, in het weekend misschien naar oma en opa, …

 

v Onze kleuterjuffen dragen verplicht een spatmasker (face shield). Ze zijn vrij om een mondmasker te dragen. Maar het wordt aanbevolen.

 

w Een nieuwe verplichting is dat ouders ook een mondmasker moeten dragen als ze kinderen brengen én komen ophalen. We willen onze ouders hier attent op maken dat dit een verplichting is.

 

Enkele BELANGRIJKE richtlijnen

 

Om alles op een fijne manier te laten verlopen, geef ik enkele richtlijnen mee die moeten gerespecteerd worden. Er zijn een aantal richtlijnen … die soms niet sympathiek zullen overkomen, maar … hoeveel keer schreef ik het al … nood breekt wet. Dus wil ons hiervoor verontschuldigen.

 

·       Vanaf heden zijn knuffels, troetelbeertjes e.d. verboden. Ze mogen niet meer meegebracht worden naar school (cf. geneeskundige dienst Mediwet).

·       Lagereschoolkinderen die in de opvang blijven, mogen nadat hun opdrachten i.v.m. de preteaching afgewerkt zijn, individuele spelletjes spelen. Ze mogen spelletjes meebrengen van thuis. Kleuters mogen een beperkt pakketje speelgoed meebrengen (speelkoffertjes, speelemmertje met speelgerief…). Let wel: de juffen gaan dit goed in het oog houden, maar de school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies en/of beschadiging van materiaal.

·       De school voorziet voor de kinderen van de opvang ook speelmateriaal.

·       Wanneer ouders de kinderen ophalen:

o   direct na schooltijd: binnenkomen langs de ingang aan de fietsrekken en uitgang via het hek naast de feestzaal

o   tijdens de avondopvangsuren: idem. Kinderen worden opgehaald aan de vensterdeur van de feestzaal. Ouders wachten aan de deur tot wanneer hun kind buitenkomt. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

·       Wanneer ouders wachten aan de schoolpoort, respecteren zij de social distancing. Hieronder zien jullie een luchtfoto. Hierop kunnen jullie duidelijk de afbakening zien.

·       Boterhammetjes en drankjes worden ’s middags opgegeten in de klas. De kinderen mogen ’s middags niet naar huis!

·       Speeltijddrankjes en een koek of beter een stukje fruit, brengen de kinderen zelf mee. Suikerrijke dranken zijn verboden (cf. schoolreglement). Drankjes aankopen op school, kan niet.

·       De kinderen mogen (en graag zelfs tijdens de opvang) hun laptop of tablet meebrengen. Ze mogen deze gebruiken om hun opdrachten op te lossen, af te werken.

·       De poort aan de achterkant richting rustoord is gesloten. Langs deze weg mogen geen kinderen naar school komen of opgehaald worden. Dit is in samenspraak met het Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius.

·       Het schoolreglement is van toepassing. Dit wil zeggen dat alle afspraken die hierin opgenomen zijn, gevolgd worden. Enkele belangrijke zaken:

o   De schooluren worden gerespecteerd (lessen starten om 8.25 uur en eindigen om 15.25 uur).

o   Ook voor de kinderen die naar de opvang komen, worden deze uren gerespecteerd!

o   Fietsen staan in de fietsstalling.

o   De ochtend-, middag- en avondopvang zijn betalend.

 

Beste ouders, mag ik eveneens een persoonlijke oproep doen om alle richtlijnen van de Federale Veiligheidsraad strikt na te volgen?

-        Handen meermaals wassen!

-        Social distancing

-        Noodzakelijke uitstappen

-        Niezen, hoesten, … in een papieren zakdoek (nadien handen ontsmetten)

-        Contactbubbels niet doorbreken

-        …

 

We willen er niet aan denken dat we op 1 september niet zouden kunnen starten met het nieuwe schooljaar… Een nieuwe lockdown, veel zieke mensen, veel overlijdens, … kunnen wij allemaal best missen.

 

Nog dit:

·       DANK aan vzw Parochiale Werken om het ter beschikking van het Gildenhuis. Onze school heeft echter voldoende plaats. Een welgemeende dank aan Luc Dilewyns voor dit aanbod.

·       Het schoolbestuur heeft de risicoanalyse en het hygiëne- en veiligheidsplan goedgekeurd.

·       DANK aan de directeur Bernadette De Clippeleir van het Woon- en Zorgcentrum voor het schenken van ontsmettingsalcohol.

 

Ik wil jullie danken voor jullie correcte opvolging die wij verwachten bij de herstart. Zoals de Amerikaanse schrijfster Helen Keller schrijft: “Alleen kunnen we zo weinig, samen kunnen we zoveel”!

 

Hou jullie gezond! Zorg voor elkaar!

 

Genegen groeten,

Luk De Mey

directeur

 

 

Share this