Nieuwsbrief 19

Aangemaakt door Luk De Mey op 25 mei, 2020 - 16:26

NIEUWSBRIEF 19

Maandag 25 mei 2020

 

Beste ouders,

 

De onderwijsverstrekkers, vakbonden en minister stelden een maximumscenario op voor de rest van dit schooljaar. De positieve evaluatie van de eerste heropstart en de nieuwe bevindingen van virologen, onder meer over de verschillen tussen leeftijdsgroepen (kleuter, lager, secundair), maken dat mogelijk.

 

Hetgeen voorligt, geeft de nodige vrijheid om rekening te houden met hun specifieke context (infrastructuur, personeel, doelgroepen …) en de heropstart daarop aan te passen. Elke school zal zelf oordelen wat kan en niet kan.

 

Dat het een puzzelwerk is, moet ik niemand uitleggen. De moeilijkheden in het onderwijslandschap bij deze ‘heropstart deel 2’ haalde meermaals de voorpagina’s van de kranten.

 

Maar moeilijk gaat ook. Het feit dat de kinderen hun klasvrienden kunnen terugzien en de kans om een ander dagritme aan te nemen, stemt onze kinderen wellicht gelukkig. Hun vertrouwde school, klas, juf of meester… het komt een beetje terug!

 

Wat mag vanaf 2 juni

 

Voor de kleuterafdeling

 

·       De kleuterschool gaat opnieuw open; iedere kleuter kn terecht in zijn vertrouwde klasje.

·       Er geldt geen social distancing meer voor kleuterklassen.

·       Het aantal kleuters per contactbubbel wordt gelijkgesteld aan het aantal klaskinderen.

·       Enkel leerkrachten dragen een mondmasker als ze in contact komen met ouders.

·       Dagopvang voor de kleuters wordt dus vervangen door lesdagen.

 

Voor de lagere afdeling

 

·       Gradueel kunnen de leerlingen volgens de mogelijkheden van de school, les krijgen.

·       De contactbubbels blijven bepaald tot 4 m2 per kind en 8 m2 per leerkracht. Dit betekent dat we klassen mogen organiseren tot 20 leerlingen indien men klassen heeft van… 88 m2 … geen enkele school dus.

·       Geen social distancing op de speelplaats, wel in de klas.

 

 

 

 

Wat kan vanaf 2 juni?

 

Onze school bekijkt wat kan. We kregen deze info afgelopen vrijdag doorgestuurd.  De Federale Veiligheidsraad dient zich hierover uit te spreken. Deze raad komt aanstaande woensdag samen.

 

Ik heb enkele mogelijke scenario’s uitgewerkt. Deze worden nu afgetoetst aan de realiteit:

·       de nodige klassen indelen rekening houdend met de social distancing

·       personeel voorzien voor elke bubbel (kleuterklassen en lager).

·       de aanpassing van de risicoanalyse opstellen en afwegen welk scenario kan gekozen worden.

·       het veiligheidsplan i.v.m. ontsmetten en poetsen van lokalen herbekijken, aanpassen.

 

We gaan er voorlopig – maar met een groot zekerheidsgehalte - ervan uit:

-        dat de kleuterafdeling integraal opstart

-        dat de 3de, 4de en 5de lagere klassen gradueel opstarten

 

Concreet

 

We zitten samen met ons intern veiligheidscomité. We wegen alles af, bekijken de voorstellen van de directeur en kiezen het meest haalbare project. Dit alles wordt afgetoetst aan de risicoanalyse.

 

Nadien wordt dit voorgelegd aan en besproken met de betrokken klastitularissen, het schoolbestuur en het LOC (lokaal overlegplatform of vakbondsplatform).

 

Uiterlijk woensdag mogen onze ouders de effectieve regeling verwachten.

 

U ziet, beste ouders, dat de puzzel van twee weken terug van bijna 1000 stukjes … er bijna tweeduizend zijn geworden. Maar opgeven staat niet in ons woordenboek. Ons team stelt alles in het werk om ook hier een bevredigende oplossing aan te bieden.

 

Jullie mogen komende woensdag ‘Nieuwsbrief 20’ verwachten. Daarin zal de definitieve regeling staan. We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen ernaar uitkijken! Onze leerkrachten ook!

 

En ik hoor de vraag al komen… afscheid 6de leerjaar? Van een moeilijke situatie een leuke situatie maken… het lijkt mij een uitdaging! Dus…

 

Maar… hou het vooral veilig! We zijn er nog ‘bijlange’ niet.

 

Genegen groeten,

Luk De Mey

directeur

Share this