Nieuwsbrief 2 - schooljaar 2020-2021

Aangemaakt door Luk De Mey op 9 september, 2020 - 22:15

Nieuwsbrief 2 – schooljaar 2020-2021

augustus 2020

 

Beste ouders,

 

De tweede nieuwsbrief is een feit. Lees hem goed door, want er staat belangrijke info in!

 

u OPENKLASDAG op vrijdag 28 augustus van 17.00 – 19.00 uur

 

Deze openklasdag kan en mag doorgaan, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. We moeten echter de toestroom van externen zoveel als mogelijk beperken.

 

Algemene afspraken

·       Alle hieronder gemaakte afspraken worden correct nageleefd. Het is misschien streng, maar ik moet de voorschriften nu eenmaal strikt opvolgen.

·       Maximum 2 personen (liefst mama en/of papa) met hun kind(eren) naar de openklasdag komen.

·       Mondmaskers zijn verplicht voor volwassenen.

·       Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van de gebouwen. Deze ontsmettingsproducten zullen aan elke ingang klaarstaan.

·       De social distancing (1,50 m) moet tussen de ouders gerespecteerd worden. Een praatje slaan met een andere ouder kan enkel buiten het schoolterrein.

·       Enkel de klas(sen) van uw kind(eren) mogen bezocht worden. Een bezoek aan andere klassen is niet toegelaten.

·       Bij welke juf/meester zit mijn kind in de klas?

o   Kleuterafdeling: de ouders komen op vrijdag – openklasdag – via de feestzaal binnen. Hier zullen enkele medewerkers van de school de klas van uw kind aanduiden.

o   Lagere afdeling: is iets eenvoudiger

§  3de kls gaan naar het 1ste lj.

§  2de lj. : de ouders krijgen een aparte mail of hun kind in de A- of B-klas zit.

§  De andere klassen schuiven gewoon door:

·       2a -> 3a / 2b -> 3b

·       3a -> 4a / 3b -> 4b

·       4a -> 5a / 4b -> 5b

·       5a -> 6a / 5b -> 6b

o   Ook hier gaan medewerkers van de school jullie begeleiden.

 

Kleuterafdeling

·       De ouders van de kleuterafdeling kunnen de kleuterklassen bezoeken van 17.00 tot 18.00 uur.

·       We werken met gesplitste ingangen:

o   de klassen van juf Erika (1/2 ka), juf Sophie (peuters), juf Charlotte (1/2 kc) zijn enkel bereikbaar via de zij-ingang naast onze feestzaal (zie plannetje in bijlage).

o   de klassen van juf Nele (1/2 kb), juf Riet (2/3 kb) en juf Annemie (2/3 ka) zijn enkel bereikbaar via de ingang naast de feestzaal (de ingang die naar de hoofdingang van de feestzaal leidt)

 

·       Er worden maximum 10 volwassenen per keer toegelaten in de klassen (cf. in evenredigheid met de grootte van de ruimte). Gelieve uw beurt af te wachten als er reeds 10 ouders in de klas zijn. We vragen de ouders om maximaal 10’ door te brengen in een klas.

·       De social distancing wordt ook gehanteerd tijdens het praatje met de juf(f)en.

·       De ouders worden begeleid door personeel van de school.

·       De ouders betreden en verlaten de school via dezelfde plaats (pijlen volgen – uiterst links bij het toekomen en uiterst rechts bij het verlaten).

 

Lagere afdeling

·       De ouders van de lagere afdeling kunnen de klassen bezoeken tussen 18.00 en 19.00 uur.

·       We werken met gesplitste ingangen: zie bijhorend plannetje.

o   Het 1ste leerjaar is bereikbaar via de hoofdingang (deur naast bureel van de directeur).

o   Het 2de leerjaar is bereikbaar via de zij-ingang aan het containerlokaal (werkplaats Teun).

o   Het 3de en 4de leerjaar via de zij-ingang aan het Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius (rustoord).

o   Het 5de en 6de leerjaar via de traditionele ingang.

·       Er worden maximum 10 volwassenen per keer toegelaten in de klassen (cf. in evenredigheid met de grootte van de ruimte). Gelieve eventueel uw beurt af te wachten. We vragen de ouders om maximaal 10 minuten door te brengen in een klas.

·       De ouders worden begeleid door personeel van de school.

·       De ouders betreden en verlaten de school via dezelfde plaats (pijlen volgen – uiterst links bij het toekomen en uiterst rechts bij het verlaten). Onze brede ingangen maken dit mogelijk.

 

Terechte vraag: ‘ik heb een kind in de kleuterafdeling en een kind in de lagere afdeling… Wat doe ik?

è Probeer tussen kwart vóór 6 en kwart over 6 de school te bezoeken (eerst kleuter dan lager).

Lukt dit echt niet? Deel het mee aan de begeleiders.

 

Belangrijk: aan elke klas zal een document liggen waarop u uw naam (één ouder per gezin) invult. Er wordt ook gevraagd om “het moment van aankomst aan de klas” in te vullen. Noteer hier gewoon het uur waarop je dit formulier invult. Let wel: dergelijk document dient maar aan één klas ingevuld te worden (dus niet bij elke klas die je bezoekt).

Beste ouders, wil begrijpen dat dit de enige manier is om onze kleuters en lagereschoolkinderen hun nieuwe klasje te laten bewonderen en kennis te maken met de ‘nieuwe’ juf/meester. De coronamaatregelen moeten gevolgd worden.

 

v Jaarthema ‘Voel je wel in je vel!’

 

Vorig schooljaar werkten wij rond het jaarthema ‘FEEST’ (1000 jaar Gembergen en de Rosbeiaardommegang). Door de coronacrisis is dit jaarthema voor een groot deel niet kunnen gerealiseerd worden. Dus hadden wij het idee om het jaarthema door te trekken naar het schooljaar 2020-2021. Maar we vonden het naderhand geen goed idee om een thema ‘Feest’ uit te werken… terwijl alle feesten in deze covid-periode niet kunnen doorgaan.

Bij het zoeken naar een nieuw thema, kwamen wij op het idee om de negativiteit die deze covid-crisis met zich meebrengt, om te zetten in een positieve flow. ‘Voel je wel in je vel’ past hier volledig in!

Werken rond gezonde voeding (immuniteit verder opbouwen), drankendruppel (gezond drinken), beweging (100 jaar Olympische Spelen in Antwerpen – bewegen maakt gezond), socio-emotioneel werken (yogo – mindfulness),… Dit jaarthema biedt heel veel kansen.

 

Een werkgroep van 9 collega’s werkt dit jaarthema uit. Jullie worden op de hoogte gehouden!

 

Voor de eerste schooldag starten wij alvast met twee gezonde items:

·       We gaan bewegen op het liedje … ‘Jerusalema’, de hit van de voorbije vakantie.

·       Gezonde drank in een gezond lichaam: de kinderen krijgen een keuze uit gezonde, fruitige drankjes!

 

Ouders die ideeën hebben rond dit thema, geven dit door aan de directeur. We kunnen niet alle ideeën uitwerken, maar tips zijn welkom. We kregen al fijne tips binnen van papa Ben (secretaris schoolraad). Graag doormailen naar vrijebasis.grembergen@skynet.be .

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Eerste verlofdag op 16 september 2020

 

Traditioneel nemen wij na kermisdinsdag een verlofdag. Dit jaar is dat op woensdag 16 september. Door het wegvallen van alle kermisactiviteiten, kreeg ik de vraag of deze verlofdag behouden wordt. Ja, deze verlofdag wordt behouden. Wij hebben de vakantiekalender doorgegeven aan de bevoegde instanties en aan onze ouders en dit vóór 15 juni 2020 (wat wettelijk verplicht is). We kunnen hier echter geen veranderingen aanbrengen. Dus woensdag 16 september blijft een verlofdag.

 

x Leerachterstand onderzoeken

 

Door de covid-crisis waren wij genoodzaakt om afstandsonderwijs te organiseren. Iedereen heeft kunnen ervaren dat onze leerkrachten dit op een schitterende manier hebben uitgewerkt (kleuter en lager). Voor onze ouders ook een bijzonder woord van dank, want elke dag uit werken of thuis werken én de kinderen begeleiden tijdens dit afstandsonderwijs, was vaak geen eenvoudige klus.

 

Vanuit het departement Onderwijs en vanuit onze koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden wij – terecht – gevraagd om tijdens de start van het schooljaar, te onderzoeken welke kinderen leerachterstand zouden hebben opgelopen, zowel bij de kleuters als bij de lagereschoolkinderen. Ons zorgteam van de school heeft onder leiding van onze zorgcoördinator de opdracht gekregen om dit voor te bereiden en uit te werken in overleg met de leraren.

 

September is een herhalingsmaand; de leerstof van vorig schooljaar wordt in een strakker tempo herhaald. Tijdens de grote vakantie wordt wel al eens iets vergeten… vandaar deze herhaling. Begin oktober gaan wij de leerachterstand opsporen. We houden jullie op de hoogte.

 

y Praktische zaken bij het begin van het schooljaar

 

a.     Gimme

Op de eerste schooldag krijgt uw kind een mapje mee met heel wat informatie. Hierin zal ook een inlichtingenblad zitten om jullie correct te registreren op Gimme. Vanaf 1 september pas je de klas aan waarin je kind(eren) dan zit(ten). Onze ict-coördinator Jordan heeft een duidelijke handleiding opgesteld. Belangrijk want zo goed als alle info gebeurt via Gimme! Dus doen op 1 september.

 

b.     Maaltijden

Warme maaltijden, boterhammetjes, soep,… zijn opnieuw mogelijk. De middagen kunnen opnieuw doorgaan zoals voorheen (toen er geen coronacrisis was).

Warme maaltijden kunnen vanaf maandag 7 september. Ten laatste bestellen via de klastitularis op vrijdag 4 september! Het bestelbriefje krijg je mee.

 

 

 

c.     Drankjes

‘Voel je wel in je vel’ is ons nieuw jaarthema. Hieraan willen we ook een gezonde flow koppelen en onze gesuikerde dranken definitief verbannen. Hiervoor hebben wij ons drankenbeleid herwerkt:

-        Tijdens de speeltijden (voor- en namiddag) drinken kinderen op school enkel water. Ofwel wordt het water van thuis meegebracht, ofwel drinkt men kraantjeswater. Ik geef graag mee dat bij controle van ons kraantjeswater (dit gebeurt op een zeer regelmatige basis) wij de quotatie ‘zeer goed’ kregen. Dus geen problemen met kraantjeswater!

-        Tijdens de middag (warme maaltijden – boterhammen) dienen de kinderen zelf een drankje mee te brengen. De school verkoopt geen drankjes meer. De drankjes die mogen meegebracht worden zijn: melk – chocomelk – drinkyoghurt – fruitsap. Andere dranken worden verboden (geen energiedrankjes – geen frisdranken - …).

 

d.     Schoolmateriaal?

Graag wil ik nog meegeven dat jullie zelf GEEN schoolmateriaal dienen te kopen! In het basisonderwijs is dit gratis. Elke school dient dit aan te bieden aan de kinderen (balpennen-potloden – meetlat – gom – mappen – schriften – werkboeken – kleurpotloden – kleurstiften – passers – rekenmachines - …). Een goede, eenvoudig sluitbare boekentas, een brooddoos en een drankbus is meer dan voldoende.

 

Nieuwsbrief 3 volgt tijdens het komende weekend. Heb je vragen? Opmerkingen? Mail ze gerust door naar vrijebasis.grembergen@skynet.be of lukdemey@telenet.be .

 

Het VLEK-team is er klaar voor om uw kind(eren) een enthousiast en vooral leerrijk schooljaar aan te bieden!

 

 

Genegen groeten,

Luk De Mey

directeur

Share this