Nieuwsbrief 20

Aangemaakt door Luk De Mey op 6 juni, 2020 - 13:53

NIEUWSBRIEF 20

27 mei 2020 – Herstart deel 2

 

Beste ouders,

 

De kogel is door de kerk. Het wachten werd beloond. De Federale Veiligheidsraad heeft de beslissing genomen om:

·       op 2 juni aanstaande de kleuterafdeling integraal te openen.

·       op 5 juni aanstaande de lagere afdeling integraal te openen.

 

Herstart kleuterafdeling: DINSDAG 2 juni 2020

 

Onze kleuterafdeling start komende dinsdag 2 juni integraal. Alle kleuters worden in hun vertrouwde klasje verwacht en dit bij hun vertrouwde juf. Enkel juf Annemie kan niet aantreden in haar klasje. Juf Annemie mag geen risico lopen op een besmetting. Haar klas wordt overgenomen door kleuterjuf Nathalie Pieters uit Grembergen.

 

Praktische organisatie

 

u Ochtendopvang voor de kleuters

 

De ochtendopvang gaat door zoals weleer:

 

-        Moeke Annick en moeke Martine vangen de kinderen - kleuters en lagereschoolkinderen (deze kinderen vanaf 5 juni)  -  apart op. De opvang start om 7.00 uur. Eén opvangmoeke vangt de kinderen op aan de schoolpoort. Om de contactbubbels zo goed mogelijk te behouden, vragen wij om – in de mate van het mogelijke – de ochtendopvang in uiterste nood te gebruiken.

 

-        De opvang gebeurt in onze zaal (dus niet in de kleuterhal).

 

v Het brengen van onze kleuters

 

-        De kleuters worden tot aan de schoolpoort in de Rootjensweg gebracht. Mr Kristof en de directeur vangen de kinderen vanaf 8.00 uur op.

-        De kleuters van juffen Nele, Riet en Annemie komen via de hoofdingang op de speelplaats. De directeur wacht hen op. Deze klasjuffen staan klaar aan hun klas (buitendeur) om de kleuters te begeleiden naar de klas.

-        De kleuters van juffen Erika, Cato en Charlotte komen via de zij-ingang van de zaal (aan het grasveld vóór het rustoord) naar hun klasje. Mr Kristof wacht hen daar op. De juffen staan aan hun klasje klaar om hun kinderen te begeleiden in de klas.

 

è Op deze wijze worden de contactbubbels zoveel mogelijk gescheiden gehouden en kunnen de kleuters rustig naar hun klasje gaan.

è De kleuters spelen ’s morgens NIET op de speelplaats.

 

w Het ophalen van de kleuters

 

-        De kleuters worden opgehaald op dezelfde plaats als waar ze werden gebracht:

o   de kleuters van onze juffen Erika, Cato en Charlotte aan de zijkant van onze zaal (aan het grasveld vóór het rustoord).

o   de kleuters van de juffen Nele, Riet en Annemie op de speelplaats.

 

è Volg de richtlijnen van mr Kristof en de directeur. Er worden symbolen en pijlen aangebracht om aan te duiden waar jullie moeten wachten.

è Weet dat de ouders telkens per 3 de kinderen mogen ophalen.

è Kleuters mogen ook ’s middags opgehaald worden. Dezelfde werkwijze wordt hier gehanteerd.

è Kleuters die in de namiddag opnieuw naar school komen, mogen pas vanaf 13.00 uur op de speelplaats. Ook dit is onder begeleiding. De kinderen worden onmiddellijk naar hun speelbubbel gebracht.

è Er worden geen rijen georganiseerd!

è De nabewaking is tot 18.00 uur. Ook hier worden de kleuters en de lagereschoolkinderen gescheiden.

 

x Speeltijden

 

Er zijn alternerende speeltijden.

 

De kleuters spelen tijdens de speeltijd binnen hun eigen klasgroep, dus hun eigen klasbubbel. De klassen spelen geenszins door elkaar! We voorzien aparte zones (met vaste speelkoffer per klas) op de speelplaats en op ons grasveld naast de school. De speelkoffier wordt ook elke keer ontsmet.

 

Na de speeltijd wassen de kleuters hun handen. Dit wordt sterk begeleid door de klasjuffen en de zorgjuf.

 

y ’s Middags

 

De kinderen eten hun boterhammetjes in de klas. Ze brengen zelf hun drankje mee. Na het eten gaan de kleuters met hun klas naar hun speelzone op de speelplaats o.l.v. de klasjuf.

 

z Handen wassen en ontsmetten

 

De handen worden meermaals gewassen met zeep. De klassen doen dit één per één zodat ook hier de klasbubbel behouden blijft. Dit gebeurt door de klastutularis geassisteerd door de zorgjuf. Juf Hilde is momenteel niet op school als zorgjuf. Juf Hilde is ook een risicopatiënt. Ze wordt vervangen door juf Charlotte De Backer.

De klassen worden tweemaal per dag ontsmet door Annick en Martine. Na elk toiletbezoek van één klas, worden de toiletten ontsmet zodat de veiligheid voor de volgende groep wordt gerespecteerd.

 

Risicoanalyse

 

Hierboven werden een aantal praktische zaken opgesomd. Maar dat is zeker niet alles. De risicoanalyse en het veiligheidsplan worden opnieuw (…) aangepast. Ik bezorg het jullie in de loop van volgende week zodat jullie de regelingen kunnen volgen.

De wijzigingen en aanvullingen staan in het blauw aangeduid.

 

 

Herstart lagere afdeling op 5 juni

 

De lagere afdeling start op 5 juni:

·       ook hier worden alle kinderen verwacht.

·       ook hier gelden strenge veiligheidsnormen

·       ook hier hebben wij veel richtlijnen

 

Meer hierover in nieuwsbrief 21 (in de loop van volgende week, waarschijnlijk maandag).

 

Beste ouders, jullie begrijpen dat wij ons huiswerk opnieuw moeten maken. De hoofdzaak hierin is de veiligheid voor kinderen en personeel!

 

Nog dit…

 

P  Lees zeker elke nieuwsbrief!

P  Heb je de Gimme-app geïnstaleerd? Zie nieuwsbrief 19. Doen!

P  Fietsjesdag op woensdag vervalt!

P  De kinderen van 5de en het 6de leerjaar spaarden elke maand 10 euro voor de tweedaagse-uitstap. Deze tweedaagse kon niet doorgaan, dus wordt het bedrag voor de leerlingen van het 6de leerjaar teruggestort. Voor het 5de leerjaar houden we dit bij voor het komende schooljaar.

Een meer dan dikke proficiat aan onze leerlingen van het 5de leerjaar! Onze leerlingen deden mee aan de Vlaamse Verkeerstoets. De Vlaamse scholen haalden een gemiddelde van 70%... Vlek behaalde 80%. Dus 10% meer! Proficiat meisjes en jongens én de klasjuffen! Weer iets om fier op te zijn!

 

Het is me niet gelukt de nieuwsbrief op woensdag door te sturen. Het is reeds donderdag… Wil me hiervoor verontschuldigen!

 

Let op mensen… de lockdown wordt stilaan volledig verlaten… maar laat ons blijvend voorzichtig zijn. Ik wil niemand bang maken …maar viroloog Steven Van Gucht stelde: “Dit is wellicht het einde van de eerste golf, maar vergeet niet dat slechts 6 procent van de bevolking is blootgesteld aan het virus. Het virus heeft nog een enorm grote speeltuin waar het lelijk kan huishouden: 94 procent van de bevolking kan potentieel nog besmet worden”. Dus … toch voorzichtig blijven!

 

Hou jullie gezond en … slaapwel!

 

Luk De Mey,

directeur

 

 

 

 

Share this