Nieuwsbrief 4 - schooljaar 2020-2021

Aangemaakt door Luk De Mey op 9 september, 2020 - 22:04

Nieuwsbrief 4: extra nieuwsbrief

Schooljaar 2020-2021

 

Beste ouders,

 

Met deze extra nieuwsbrief willen wij de aandacht vestigen op een paar richtlijnen die wij heel goed moeten opvolgen.

De besmettingen met het covid-19-virus stijgen opnieuw. Deze stijgingen laten – terecht – een belletje rinkelen. Er zijn reeds enkele scholen in een aantal Vlaamse gemeenten die extra maatregelen dienen te nemen. De besmettingsgraad van de leeftijdsgroep van 9 tot 19 jaar stijgt het meest.

 

We willen geenszins een paniek veroorzaken. Dit is zeker niet nodig. Maar het is onze opdracht om ervoor zorgen dat we elkaar sensibiliseren om in fase geel te blijven. En ik weet heel goed dat iedereen zijn best probeert te doen. Daarvoor ben ik jullie dankbaar.

 

Toch even aandacht voor deze herinneringen, herhalingen, … maar met de bedoeling deze niet te vergeten:

 

·       Kinderen komen op tijd naar de school. Ten laatste om 8.25 uur betreedt men de school. Leerlingencirculatie moet men zoveel mogelijk intomen.

·       De leerlingen die niet naar de ochtendopvang moeten gaan, kunnen maar om 8.10 uur de speelplaats betreden. Kinderen alleen aan de poort achterlaten, is gevaarlijk. De risicoanalyse meldt dat de schoolpoort opengaat om 8.10 uur.

·       Zieke kinderen blijven thuis. Wanneer men twijfelt of een kind naar school kan gaan, neemt men contact op met de directeur. Hij zal goede raad geven wat er dient te gebeuren.

·       Kinderen met koorts blijven sowieso thuis.

·       Kinderen, ouders die terugkomen van op reis uit een oranje of rode zone, kunnen niet onmiddellijk naar school komen. Vraag raad aan uw huisarts. Wie terugkomt uit een rode reiszone, moet verplicht in quarantaine.

·       Heeft uw kind, de ouders, broers/zussen contact gehad met personen die besmet zijn (waarvan na controle de corornatest positief is), dan meldt u dit onmiddellijk aan de directeur.

 

Beter voorkomen dan genezen. Wanneer elkeen de richtlijnen opvolgt, komt alles goed. We geven ook graag nog eens de 6 gouden regels van de federale veiligheidscel mee:

-        Respecteer de hygiëneregels (handen wassen…)

-        Houd 1,5 m afstand (ook aan de schoolpoort!)

-        Draag mondmasker op school en op drukke plaatsen

-        Wees heel aandachtig voor de risicogroepen (grootouders, zieke mensen, …)

-        Beperk je nauwe contacten tot je bubbel

-        Spreek zoveel mogelijk af… in open lucht

 

Genegen groeten,

Luk De Mey,

directeur

Share this