Nieuwsbrief 8 i.v.m. coronamaatregelen

Aangemaakt door Luk De Mey op 25 maart, 2020 - 11:46

Beste ouders,

 We zijn reeds aan de 8ste nieuwsbrief. Het gaat vlug. We hebben van de federale veiligheidscel opnieuw aangepaste richtlijnen gekregen. Deze regelgeving moet zeer streng opgevolgd worden!

 Wie mogen wij in de opvang toelaten en/of niet toelaten?

u Zieke kinderen mogen wij niet toelaten. Ook voor kinderen met een hoest, lopende neus, ontstoken ogen, … zoeken de ouders een opvangmogelijkheid. Indien een kind ziek wordt op school, contacteren we onmiddellijk de ouders. We brengen het kind in een apart lokaal tot de ouders het kind komen ophalen.

 

v De ouders worden gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kinderen thuis op. Als dit toch niet mogelijk is, kan er contact opgenomen worden met de directeur. Bij gerede twijfel kan de directeur een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

 

w Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie opvang voorzien wordt:

 

a.     Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen:

 

·       In de zorg: artsen, verplegers en verpleegsters, kinderopvang, …

·       In de veiligheid: politiemensen, ambulanciers, brandweerlieden, …

·       In de voedingsnijverheid (diegene die ons van voedsel voorzien)

·       In de distributie (transportfirma’s, winkeliers, mensen die in een of ander  warenhuis werken, …)

è Er wordt momenteel - door de overheidsdiensten - gewerkt aan een correcte vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen.

 

b.     Opvang voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Hiervoor dienen wij in overleg ter gaan met het CLB.

 

c.     Kinderen in het buitengewoon onderwijs, internaten… Maar dit is niet voor onze school.

 

x We blijven ook ochtend-, middag- en avondopvang verzorgen voor de kinderen van de mensen met een cruciaal beroep.

è Mag ik vragen om tijdig (vóór 20 uur de dag voordien) mee te delen vanaf welk uur uw kind in de ochtendopvang zal zijn en tot wanneer in de avondopvang. Dit kan via lukdemey@telenet.be of via sms naar 0486/70.79.04 (directeur). Dankjewel!

 

Hoe organiseren wij onze opvang?

 

·       De vuistregel blijft: zo weinig mogelijk kinderen op school! Dit zijn richtlijnen van de federale veiligheidscel.

·       De samenstelling van de groepen mogen niet vermengd worden met andere samenstellingen:

o   Verschillende scholen mogen de opvang niet samen organiseren!

o   Leerkrachten die op verschillende scholen actief zijn, mogen maar op één school opvang helpen verzorgen.

·       We hebben een beurtrol opgesteld. Dus we hebben altijd een permanentiedienst.

o   Een voorbeeld: vandaag 8 kinderen op school (4 kleuters en 4 lagereschoolkinderen). Hiervoor zijn 2 collega’s actief voor de kleuters en 2 collega’s voor de lagereschoolkinderen.

o   Ook al zouden er geen kinderen zijn, toch moeten wij een permanentiedienst opstellen. Collega’s kunnen opgeroepen worden indien bv. een kind toch opvang nodig heeft omdat de mama en papa opvorderd worden.

·       De voorzorgsmaatregelen i.v.m. basishygiëne, afstand, ventilatie blijven belangrijk. Het belangrijkste blijft de handen grondig wassen! Het is niet altijd makkelijk om de social distancing te respecteren. Maar onze collega’s doen uitermate hun best!

 

è Ik wil ons team hier van harte voor bedanken! Ze voeren deze opdracht perfect uit! Verantwoordelijkheid opnemen staat hoog in ons vaandel! Dankjewel collega’s !

 

En wat thuis…?

 

·       Begeleid waar kan, uw kind(eren) doorheen deze moeilijke tijden.

·       Volg de richtlijnen van de klastitulaissen (lager) i.v.m. het huiswerk zeer goed op. Zijn er problemen? Neem contact op met de klastitularis (via e-mail).

·       Zorg voor voldoende beweging, spelletjes, …

·       Af en toe wat humor is nodig in deze triestige tijden!

·       Ga boeken lezen die je al lang eens wou lezen; de films bekijken die je al lang in gedachten had…

·       In de tuin papa helpen?

·       Een kaartje, tekening, gedichtje … sturen naar het woon - en zorgcentrum!

·       En nog zoveel meer!

 

Beste ouders, indien er nieuwe maatregelen komen, mag u die opnieuw verwachten.  Zorg goed voor de kinderen en voor elkaar!

 

Genegen groeten,

Luk De Mey

directeur

Share this