Sport

Gouden plakket SVS

Onze school ontving de gouden plakket van SVS. Gedurende het vorige schooljaar hebben onze kinderen deelgenomen aan meer dan 20 sportactiviteiten van SVS. Deze sportactiviteiten hebben telkens plaats buiten de schooluren. Dit is echter niet alles: zwemlessen, deelname aan Wuitensmarsen, sportdagen, ... worden eveneens georganiseerd. Dus mogen wij gerust stellen dat onze school een sportactieve school is! We danken in het bijzonder meester Kristof Michiels, leermeester lichamelijke opvoeding. Eveneens dank aan alle begeleidende leerkrachten en belangrijker nog: dank aan alle kinderen!

 

Sport- en recreatiezone

Onze sport- en recreatiezone krijgt stilaan vorm! De paden zijn gelegd, het terrein werd geëgaliseerd, het gras ingezaaid, schors siert de zijkanten.

Deze sport- en recreatiezone heeft vele bestemmingsmogelijkheden voor onze school:

 • sportterrein voor gymlessen
 • sportterrein voor sportactiviteiten
 • extra speelplaats bij goed weer
 • openklaslokaal bij mooi weer (lesgeven in open lucht in het amfitheater!)
 • bezinningsplaats tijdens godsdienstlessen
 • groene zone met zijn pedagogische waarde (natuur!)
 • volleybalterrein
 • korfbalterrein

Voor de kleuters wordt er ook een fit-o-meter voorzien. Dit wordt in de loop van het schooljaar opgezet. We willen onze congregatie van harte danken voor de verkregen toelating om dit netjes uit te werken! Al dit werk is gebeurd door sponsoring; bedrijven die onze school én het onderwijs zeer genegen zijn! Later hierover meer! Bijzondere dank aan Kris Dierick die deze werken coördineert. Je moet het maar doen. De officiële opening is gepland. We houden jullie op de hoogte!

 

Bewegingsrapport

Onze gymleerkracht, meester Kristof Michiels, heeft een nieuw bewegingsrapport opgesteld. Op het rapport van uw kind vindt u geen punten meer terug voor bewegingsopvoeding. Onze school is van oordeel dat bewegingsopvoeding uitgebreider kan omschreven worden via een "rapport bewegingsopvoeding".

Dit rapport behandelt vele bewegingsfacetten:

 • praktische vaardigheden
 • bal- en dingvaardigheden
 • springvaardigheden
 • bewegingskunsten
 • ritmiek en expressie
 • spelen
 • conditionele activiteiten
 • zwemmen

Daarnaast worden ook een aantal attitudes besproken:

 • welbevinden
 • betrokkenheid
 • ploeggevoel
 • volgen van afspraken
 • correct gymgedrag
 • veiligheid

Elke trimester wordt dit bewegingsrapport meegegeven met het schoolrapport van uw kind. Bijzondere dank aan meester Kristof voor de gefundeerde uitwerking van dit geheel!

 

Overzicht

Onze school neemt ook deel aan de SVS-sportmanifestaties die doorgaan op woensdagnamiddagen doorheen het schooljaar. Een verslag van elke SVS-wedstrijd kunt u in de rubriek "sport" nalezen. Vastgelegde sportmomenten doorheen het schooljaar.