Verkeersveiligheid

Verwachtingen naar de ouders

  • Het parkeren aan de schoolpoort gebeurt volgens de wettelijke voorschriften
  • Ouders die helpen om kinderen te verplaatsen met de auto, passen de verkeersreglementen correct toe; roken in deze auto's is verboden!
  • Indien uw kind met de fiets naar school komt, is deze fiets reglementair in orde.
  • Wanneer een kind ziek is, kan het niet naar school komen. Hierdoor vermijden wij dat andere kinderen ook ziek worden.

Verwachtingen naar de kinderen

  • Fluojasjes worden aangeraden (zowel voor voetgangers als voor fietsers)
  • Verkeersregels worden correct toegepast.