Vriendenkring (VVS)

De Vriendenkring Vrije School (VVS) schept een band van vertrouwen tussen school en ouders. De VVS geeft zijn actieve medewerking aan schoolse activiteiten. In de inkomhall van de school hangt een ideeënbus. Hierin kunt u bepaalde tips kwijt. Gebruiken maar!

De leden van onze VVS:

 • Voorzitter: Hilde Van Wemmel
 • Secretaris: Luk De Mey
 • Penningmeester: Catherine Van Kerckhove
 • Leden:
  • Kathleen De Moor
  • Herman Verleyen
  • Geert Steeman
  • Wendy Cooreman
  • Johan Piryns
  • Belinda Vertongen
  • Kris Collaert

Doel van de VVS:

 • Informeren en communiceren over het schoolse gebeuren met de ouders
 • Ontmoetingsactiviteiten organiseren zodat ouders elkaar en de school leren kennen
 • Overleggroep: oor te luisteren leggen o de schoolse werking te optimaliseren
 • Denkgroep: nieuwe ideeën uitwerken
 • Samenwerken met team, schoolraad, plaatselijke verenigingen

Nieuwe leden steeds welkom! Neem contact op met een lid van de VVS of een schoolteamlid! Van harte welkom!