Directeur

Gelukkig Nieuwjaar !!

Aangemaakt door Luk De Mey op 1 januari, 2020 - 12:52

We wensen onze kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten een fijn, gelukkig maar bovenal gezond 2020!

Voorleesbrunch voor ALLE kinderen !

Aangemaakt door Luk De Mey op 13 oktober, 2019 - 19:17

Tijdens de voorleesweek nodigen wij traditioneel alle ouders van onze kinderen uit. Herman Verberckmoes leest voor uit en vertelt a.d.h.v. een prentenboek. Wij breiden dit uit! Ook voor de lagereschoolkinderen organiseren wij een voorleesbrunch. Voorlezen en begrijpend luisteren is één van de pedagogische prioriteiten binnen ons professionaliseringsplan. Noteer alvast volgende data:

 • woensdag 20 november: voor de kleuters
 • donderdag 21 november: voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar (onderbouw)
 • vrijdag 29 november: voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar (bovenbouw) - dit nog onder voorbehoud.

Steak-à-volonté - balletjes in tomatensaus - vol-au-vent

Aangemaakt door Luk De Mey op 13 oktober, 2019 - 19:09

Tijdens het weekend van 19 en 20 oktober organiseren wij opnieuw ons steak-à-volontéweekend. Uw kind kreeg de uitnodoging mee. Mogen wij vragen om ten laatste tegen donderdag 17 oktober de bestellingen door te geven? Van harte dank! Welkom aan allen!

Wandeling: 1000 jaar Grembergen !

Aangemaakt door Luk De Mey op 4 oktober, 2019 - 16:41

Op woensdag 23 oktober 2019 plannen wij - in het kader van 1000 jaar Grembergen - een wandeling door een stukje Grembergen. Hierbij nodigen wij alle ouders en grootouders uit. Samen met hun kind(eren) en (klein)kinderen kan er gewandeld worden.

We vertrekken tussen 9.00 en 10.00 uur. Meer richtlijnen en aandachtspunten worden volgende week bezorgd. Hou alvast deze datum vrij! Aan het eind van de wandeling kunt u genieten van een stukje en slokje 'lekkers van Grembergen'. Be there!

Gezamenlijke oudercontacten

Aangemaakt door Luk De Mey op 13 september, 2019 - 10:08

Op dinsdag 17 september (kleuterafdeling) en donderdag 19 september (lagere afdeling) nodigen wij onze ouders uit voor een gezamenlijk oudercontact in de klas van uw kind. We starten telkens in onze feestzaal om 19.30 uur. Het programma:

 • verwelkoming door de directeur
 • mededelingen door de directeur
 • info in de klas van uw kind door de klastitularis(sen)
 • een drankje voor wie wil en dorst heeft :) 

Van harte welkom!

VLEK KERMIST!

Aangemaakt door Luk De Mey op 6 september, 2019 - 16:58

Grembergen kermist,dus VLEK ook! Hierbij kort het programma:

 • vrijdag 6 september: VLEKS cafeetje in samenwerking met De Volkstuin (Tuinhier) in onze zaal De Grind! 
 • maandag 9 september: 
  • bezoek aan de kermismolens op het dorp voor onze kleuters. We vertrekken aan de school om 10.15 uur.
  • onze lagereschoolkinderen gaan naar de kleinveejaarmarkt met hun lievelingsdiertje
  • de 3de, 4de, 5de en 6de leerjaren gaan in de namiddag naar de tentoonstellng "1000 jaar Grembergen" (dit past binnen ons jaarthema)
  • dinsdag 19 september
   • 6de leerjaren gaan naar de h. mis voor onze overleden parochianen in onze Sint-Margaretakerk
  • woensdag 10 september: lokale verlofdag! Uitslaapvoormiddag!

Openklasdag begin nieuw schooljaar: vrijdag 30 augustus!

Aangemaakt door Luk De Mey op 8 augustus, 2019 - 14:04

We nodigen alle kleuters en lagereschoolkinderen en hun ouders uit op onze OPENKLASNAMIDDAG ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Dit gaat door op VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur. Het nieuwe klasje voor uw kind, kennismaking met de klastitularissen, kennismaking met de andere kinderen en ouders uit de klas, ... kortom: niet te missen! Van harte welkom!

Vakantie !

Aangemaakt door Luk De Mey op 15 juli, 2019 - 12:13

De school is vanaf heden gesloten tot en met donderdag 15 augustus 2019. Voor dringende berichten, neem je contact op met de directeur (0486.70.79.04).

Fijne vakantie aan allen!

SCHOOLFEEST 22 en 23 JUNI 2019

Aangemaakt door Luk De Mey op 13 juni, 2019 - 18:03

Derde inschrijvingsperiode: vrije inschrijvingen

Aangemaakt door Luk De Mey op 1 mei, 2019 - 20:09

Beste ouders,

De 3de inschrijvingsperiode is gestart. Dit is een vrije inschrijvingsperiode.

Genegen,

Luk De Mey

directeur

Inhoud syndiceren