Preventieve maatregelen m.b.t. het CORONAVIRUS !

Aangemaakt door Luk De Mey op 1 maart, 2020 - 14:37

 

 

Beste ouders,

 

Deze mededeling is er in de eerste plaats om iedereen gerust te stellen. Het coronavirus heeft ondertussen wel ons land bereikt, maar redenen tot paniek is alsnog niet nodig.

 

Onze school volgt heel nadrukkelijk de richtlijnen van het departement Onderwijs en het departement Volksgezondheid. We houden de berichtgeving constant in het oog. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming volgt de ontwikkelingen op de voet en informeert de scholen.

 

De maatregelen die wij hieronder opsommen, zijn louter preventief.  Toch willen wij de aandacht hierop vestigen om deze maatregelen op te volgen.

 

Wat is een coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor; ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen - het COVID-19 - kan zich wereldwijd verspreiden.

 

Ernstige maatregelen

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen.

Pas wanneer een grote uitbraak van het virus zou plaatsvinden, zal de overheid overwegen om bevoorbeeld scholen, bioscopen, … te sluiten of evenementen af te lassen.

Hier is momenteel nog geen sprake van!

 

De preventieve maatregelen:

 

Vooraf: deze maatregelen helpen de griep-, corona- of andere virussen te voorkomen!

 

u Was je handen regelmatig grondig (40 à 60 seconden) met water en zeep. Het gebruik van speciale zeepgels is niet nodig. Gewone zeep volstaat.

v Moet je hoesten? Doe dit dan in een papieren zakdoekje.

w Gebruik steeds papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

x Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of een elleboog!

y Blijf zeker thuis als je ziek bent. Zieke kinderen/volwassenen gaan niet naar school. Contacteer je huisarts.

z Vermijd contact (zo veel mogelijk) met zieke personen!

{ Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

 

Mondmaskers dragen op school heeft momenteel geen enkele meerwaarde. Dit heeft enkel zin in ziekenhuizen waarin patiënten die besmet zijn met het coronvirus, verzorgd worden.

 

Wat met leerlingen/personeel die terugkeren uit landen met coronabesmetting?

-       Kinderen/personeel zonder ziektesymptomen kunnen gewoon terugkeren naar school en kunnen hun gewone  activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben.

-       Kinderen/personeel die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten extra waakzaam zijn voor symptomen. Zijn er ziektesymptomen dan komen de kinderen NIET naar school. Krijgen deze kinderen symptomen op school, dan moeten deze kinderen meteen de klassen verlaten en opgehaald worden door de ouders (grootouders). De ouders contacteren dan onmiddellijk de huisarts.

-       Als er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team “Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid” verwittigen. Dit team gaat na welke maatregelen de school moet nemen.

 

Wat met eventuele afwezigheden?

Leerplichtige leerlingen die afwezig zijn omwille van ‘overmacht’ (quarantaine) niet kunnen terugkeren uit vakantie, worden als gewettigd afwezig beschouwd. Een eenvoudige verklaring van de ouders op papier is dan voldoende.

 

Leerkrachten die omwille van ‘overmacht’ afwezig zijn, verwittigen onmiddellijk de school. Zij leggen een verantwoordingstuk voor aan het schoolbestuur via de directeur. Ook zij zijn gewettigd afwezig.

 

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Voor reeds zieke mensen en kleine kinderen kan dit wel erger zijn. Ons lichaam heeft hiertegen nog geen antistoffen ontwikkeld. Maar niet panikeren!

 

De preventieve maatregelen toepassen zoals hierboven beschreven, is dus noodzakelijk.

 

Krijgt je kind  koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg uw huisarts.

 

Wat doet de school?

-       De school zorgt voor voldoende papieren zakdoekjes die in de klaslokalen aanwezig zijn.

-       De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen regelmatig hun handen wassen (begeleid handen wassen).

-       Bij mogelijke symptomen bij een kind, zal de directeur onmiddellijk de ouders contacteren. Het kind wordt buiten de klas gehaald en naar het secretariaat gebracht.

-       Indien een coronabesmetting wordt vastgesteld, zullen de hiervoor voorziene diensten (lees hierboven) ingeschakeld worden.

-       De school volgt de richtlijnen van de overheid op de voet.

-       De directeur geeft de noodzakelijke info door wanneer een coronabesmetting wordt vastgesteld.

 

Voor verdere vragen kunt u altijd op school terecht. We vragen wel de gimmeberichten goed te lezen en op te volgen. Ook op onze website van de school staan alle mededelingen hieromtrent.

 

De school heeft alle noodnummers van de bestreffende instanties doorgekregen zodat wij up-to-date blijven.

 

Genegen groeten,

 

Luk De Mey

directeur

 

 

 

Share this